BIM - Informační modelování staveb

Získejte jasnou představu o vašich stavebních plánech!

BIM (Building Information Modelling – Informační modelování staveb)

Proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Nabízíme:

 • provedení akvizice 3D-7D dat prostřednictvím tzv. laserového skenování, které umožní následnou pasportizaci infrastruktur metodikou BIM
 • vyhotovení studie pro provedení pasportizace objektů/infrastruktur s využitím HW a SW technik BIM (polohopis a výškopis objektu, mračno bodů, 2D dokumentace, BIM a drátěný model, virtuální prohlídka)
 • vlastní pasportizaci objektů/infrastruktury v míře detailu LOD 200/300/400
 • vytvoření digitálního dvojčete 2D dokumentace skutečného stavu objektu vč. možnosti tištěné podoby (lze i při neexistenci původní projektové dokumentace)

Časová osa a prováděné činnosti

 • V KT39 prováděn sběr dat v terénu
 • Geodetická zaměření objektu, polohopisu a výškopisu
 • 3D skenování vnejšího a vnitřní objektu
 • Fotografické snímání vnější a vnitřní
 • KT40-45 zpracování dat, tvorba 2D dokumentace a BIM
 • KT45 kontrola komletace výstupní dokumentace
 • KT46 Předání výstupní dokumentace

Reference - nabídky

Pasportizace objektů a infrastruktur metodikou BIM 

o nás

Nová česká společnost. Kompletní řešení v oblasti silnoproudých a slaboproudých instalací.

Všechna práva vyhrazena ELEKTRIZACEZAPAD 2021 ©

Kontakt